Navajoterapia

Navajoterapia on Pohjois-Amerikan intiaanien käyttämä hoitomuoto, jossa hoidetaan kehoa ja mieltä. Intiaanit ymmärsivät, kuinka ihminen pystyy sairastuttamaan itse itsensä tukahduttamalla tunteitaan esim. suru ja viha. Hoito on hyvin rentouttava ja hoitava. Navajohoito auttaa myös tunnelukkojen avaamisessa ja energioiden tasapainoittamisessa.

Hoidossa hoidettava lepää hoitopöydällä ja hoito tehdään vaatteiden päältä. Hoidossa käytetään rumpua, suitsukkeita, musiikkia, puhallusta ja kevyttä kosketusta. Hoidon aikana hoidettava rentoutuu ja mieleen saattaa nousta esimerkiksi. mielikuvia ja muistoja. Hoidon aikana nousseista asioista voit halutessasi keskustella hoidon jälkeen terapeutin kanssa. Hoidolla voidaan käsitellä monia psyykkisiä ja fyysisiä oireita kuten masennusta. Hoidon jälkeen olo on seesteinen ja raukea. Myöhemmin olo muuttuu energiseksi.

Varaa aikasi nyt